Eerste groep Black Angus in het waddengebied.

Geschreven op 01/06/2020

Dit jaar mogen er vervroegd dieren in de zomerpolders grazen van het Fryske Gea. Afgelopen week hebben we de eerste groep koeien naar het natuurgebied gebracht. Dit heeft als voordeel dat de jonge vogels goed aan voedsel kunnen komen door de verse mest van de koeien. Om vertrapping te voorkomen van vogelnesten heeft het Fryske Gea een paar percelen vrijgegeven waar geen nesten zijn. Het is en blijft een uniek natuurgebied!

waddengebied